Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ

Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ

 • Công việc: Chế biến món GLATIN cho chuỗi cửa hàng Seven Eleven

 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 18-30
 • Địa điểm làm việc: Shizuoka Ken, Haibara Gun
 • Giới tính: Nữ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 152.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 5/12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: tháng 6/2018

 

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn