Tuyển nữ đi trồng rau tại Nhật

Tuyển nữ đi trồng rau tại Nhật

Khái lược công ty Phiên âm Phiên âm 代表
Tên công ty Cty noengyo Tên suzuki
Địa chỉ sagaken Địa chỉ KTX sagaken
Điện thoại FAX
Ngành nghề thực tập Ngành nghề Nông nghiệp Công việc Làm rau trong nhà kính
Cụ thể Làm rau Xác nhận ■Công việc được Jitco xác nhận
Tiếp nhận Đã có TTS làm việc Loại hợp đồng 3 năm
Điều kiện làm việc Giờ làm 8h – 17h00 Số giờ  8giờ∕ngày(nghỉ trưa 60 phút)
Lịch làm Làm theo lịch của công ty
Ngày nghỉ 1 năm nghỉ 105 ngày
Bảo hiểm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm dành cho người lao động tại nước ngoài
Chế độ Lương giờ          810 YEN∕giờ 1 năm làm 2080 giờ∕năm
※ Lương tháng Bình quân 130,400 YEN∕tháng ( lương giờ x tổng số giờ/năm÷12tháng )
Bảo hiểm Tổng 8,000YEN∕tháng Nhà ở + Điện nước 30,000YEN∕tháng
Tổng khấu trừ 38,000YEN∕tháng
Thực nhận 92,400YEN∕tháng
Làm thêm    1020 YEN∕giờ Trả tiền ■Trả tiền qua tài khoản ngân hàng
Ngày chốt Ngày cuối tháng Trả lương Ngày mồng 10 hàng tháng
Hình thức tuyển chọn Phương pháp ■Tuyển trực tiếp Ngày tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2015
Số lượng 06 Nữ Tuổi  18   ~ 28
Nhóm máu ■Không yêu cầu Hôn nhân ■ Không yêu cầu
Thi tuyển ■Phỏng vấn Nhập cảnh Dự kiến ngày 25 tháng 12 năm 2015
Tuyển Phía công ty tiếp nhận :Mr. Suzuki
Nguyện vọng cơ bản Người có sức khỏe tốt, tay khỏe,có chiều cao 1m50 trở lên