Tuyển Nam xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chăn nuôi nông nghiệp

Tuyển Nam xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chăn nuôi nông nghiệp

 • Công việc: Chăn nuôi lợn và các công việc liên quan

 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 25-35
 • Địa điểm làm việc: EHIME
 • Giới tính: Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 129.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 15/11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 24/11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

 

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn