Tuyển lao động NỮ đi làm THỦY SẢN tại NHẬT

Tuyển lao động NỮ đi làm THỦY SẢN tại NHẬT

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật

  • Công việc: CHẾ BIẾN LƯƠN
  • Thời hạn 01 Năm
  • Địa điểm làm việc: Kagoshima ken
  • Tuổi: 18-35
  • Giới tính: NỮ
  • Trình độ tốt nghiệp cấp 3 trở lên
  • Sức khỏe tốt
  • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
  • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
  • Ngày tuyển: 10/9/2016

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn