Tuyển lao động đi làm CƠ KHÍ tại NHẬT BẢN

Tuyển lao động đi làm CƠ KHÍ tại NHẬT BẢN

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

 • Công việc: Gia công, dập kim loại, sản xuất cửa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: KUMAMOTO KEN – TAMAGANA
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM – NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi viết trực tiếp + phỏng vấn + tô tranh
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/1/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 6&7/2017

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn