Tuyển KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ đi làm tại NHẬT

Tuyển KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ đi làm tại NHẬT

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật

  • Công việc: KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ (CẮT GỌT KIM LOẠI)
  • Thời hạn 05 Năm
  • Địa điểm làm việc: Kagoshima ken
  • Tuổi: -30
  • Giới tính: NAM
  • Trình độ tốt nghiệp ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH
  • Sức khỏe tốt
  • Thời gian làm việc: 2 ca thay đổi
  • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 190.000~250.000 Yên / Tháng
  • Ngày tuyển: 14/9/2016

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn