Tuyển đơn hàng đi Nhật tháng 5

TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT BẢN KHÔNG CẦN ĐẶT CỌC

(Đơn hàng tháng 5)

Công ty OLECO cần tuyển các đơn hàng sau

  1. ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ ( Nữ ) Yêu cầu : 18 – 28 tuổi, cao 150 trở lên, sức khỏe tốt ! Dự kiến thi : 20/5 Địa điểm : Fukuoka Số lượng thi tuyển : 18 form
  2. ĐƠN HÀNG THU HOẠCH CÀ CHUA ( Nữ ) Yêu cầu : 18 – 28 tuổi, cao 157 trở lên, sức khỏe tốt ! Dự kiến thi : 8/5 Địa điểm : Kumamoto Số lượng thi tuyển : 9 form
  3. ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ ( Nữ ) Yêu cầu : 18 – 28 tuổi, cao 150 trở lên, sức khỏe tốt ! Dự kiến thi : 13/5 Địa điểm : Okayama Số lượng thi tuyển : 12 form
  4. ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT- BẢO DƯỠNG ĐIỀU HOÀ ( Nam ) Yêu cầu : 19-35 tuổi, cao 165cm trở lên, sức khoẻ tốt ! Dự kiến thi : 15/5 Địa điểm : Hiroshima Số lượng thi tuyển : 15 form
  5. ĐƠN HÀNG SƠN CƠ KHÍ ( Nam ) Yêu cầu : 19-30 tuổi, cao 168cm trở lên, sức khoẻ tốt. Biết về cơ khí, sửa chữa ô tô Dự kiến thi : 9/5 Địa điểm : Toyama Số lượng thi tuyển : 6 form

Liên hệ: Công ty OLECO

0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn