TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT THÁNG 9/2016

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT THÁNG 9/2016
STT Nghề Giới tính Lương  Link
1 Trồng, thu hoạch cà chua Nữ 120.000 Yen/tháng http://goo.gl/QB3jAo
2 Cơ khí Nam 130.000-150.000 Yen/Tháng http://goo.gl/7aZZHM
3 Dập kim loại Nam-Nữ 120.000 Yen/tháng http://goo.gl/obntWJ
4 ĐỊNH HÌNH NHỰA Nam 140.000 Yen/tháng http://goo.gl/YNyaJQ
5 Kỹ thuật viên cơ khí Nam 190.000-250.000 Yen/tháng http://goo.gl/QjUX69
6 Chế biến lươn Nữ 120.000 Yen/tháng http://goo.gl/pi4OIe
7 Làm bê tông cầu đường Nam 140.000 Yen/tháng http://goo.gl/dnk5rF

Liên hệ: 0988004490

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/