Tag Archives: xuất khẩu lao động malaysia

Hơn 17.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm

Hơn 17.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh

Các hình thức cư trú của lao động nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức cư trú của lao động nước ngoài tại Việt Nam Lao động nước ngoài có thể cư trú tại Việt Nam theo một trong những hình thức như sau

THOÁT NGHÈO NHỜ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, trong những năm qua,

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM Năm 2014, Việt Nam đã mở rộng thêm nhiều thị trường xuấu khẩu mới tạo cơ hội mới cho người lao động. Dưới đây là tổng

ĐÀI LOAN ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO HIỂM MỚI

ĐÀI LOAN ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO HIỂM MỚI Cục quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 174/VPĐB-LĐ của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan

Xuất khẩu lao động Malaysia

THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm việc tại MALAYSIA Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) – Bộ NN và PTNT giấy phép xuất