Tag Archives: xuat khau lao dong malaysia

Tuyển lao động đi làm xây dựng tại MALAYSIA

THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm xây dựng tại MALAYSIA Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) – Bộ NN và PTNT giấy phép

Xuất khẩu lao động Algieria

Xuất khẩu lao động Algieria THÔNG BÁO Dự tuyển lao động đi làm việc tại ALGERIA Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)-Bộ NN và

Việt Nam – Malaixia ký kết Biên bản ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động

Việt Nam – Malaixia ký kết Biên bản ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động Chiều ngày 08/8/2015, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động –