Tag Archives: du hoc isarel

CHIA SẺ CỦA SV VIỆT NAM ĐANG HỌC TẬP TẠI SEDOT-NEGEV AGRICULTURE CENTER

CHIA SẺ CỦA SV VIỆT NAM ĐANG HỌC TẬP TẠI SEDOT-NEGEV AGRICULTURE CENTER Hàng năm có hàng trăm sinh viên nông nghiệp Việt nam tham gia chương trình thực hành nông nghiệp