Tag Archives: cac nganh nghe xuat khau lao dong

Những việc làm “hot” nhất tại Nhật Bản

Những việc làm “hot” nhất tại Nhật Bản Thị trường Nhật Bản chủ yếu tuyển lao động Việt Nam vào làm việc tại các ngành nghề như: Nông nghiệp, chế tạo máy, cơ

Dùng điện thoại giá rẻ với sim MVNO ở Nhật

Dùng điện thoại giá rẻ với sim MVNO ở Nhật Sim MVNO là gì? Ở Nhật, một số nhà cung cấp dịch vụ hiện giờ đã bán các loại sim MVNO, tạm