Hình ảnh về OLECO

Hình ảnh về OLECO

Cong Oleco

Cổng công ty OLECO

Cay xang oleco

Cửa hàng xăng dầu của công ty OLECO

oleco 2 Oleco 1

oleco 2oleco 3

Phong truyen thong OLECO 1

MỘT SỐ THÀNH TÍCH MÀ OLECO ĐẠT ĐƯỢC

Giai thuong OLECOPhong truyen thong OLECO

Bang khen OLECO 4Bang khen OLECO 5Bang khen OLECO 3Bang khen OLECO 2

Cup OLECO 4 Cup OLECO 3 Cup OLECO 2OLECO

Cup OLECO 1Co OLECO

Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO )

Liên tục tuyển xuất khẩu lao động du học

Liên hệ: 0988004490

Email: hongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

Đa ch: Km10 – Quốc lộ 1A – Ngọc Hồi – Hà Nội (Số 199 Ngọc Hồi – Cách bến xe Nước Ngầm khoảng 1Km về phía Nam)

Hình ảnh về OLECO