ĐƠN HÀNG MỲ Ý

ĐƠN HÀNG MỲ Ý

CẦN 12 NỮ
LƯƠNG CB 13,7 man = 27,4 triệu, chưa kể làm thêm. Tăng ca nhiều.
Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
Độ tuổi: 20-28 Tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp C3
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 14/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017

‘Liên hệ: 0988004490