Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản HÀN XÌ

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản HÀN XÌ

 • Công việc: Các công việc liên quan đến Hàn xì và cơ khí
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: FUKUOKA
 • Tuổi: 19-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên, Có kinh nghiệm hàn xì trên 01 năm
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2/2018
 • Dự kiến thi tuyển 2/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn