Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Buộc thép xây dựng

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Buộc thép xây dựng

 • Công việc: Làm công việc buộc sắt thép ở công trình xây dựng
 • Thời hạn: 03-05 Năm
 • Địa điểm làm việc: KAgawa
 • Tuổi: 19-24
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 138.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2/2018
 • Dự kiến thi tuyển 2/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn