ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT

CẦN 09 NAM
LƯƠNG CB 13 man = 26 triệu.
Địa điểm làm việc: IWATE
Độ tuổi: 22-30 Tuổi
Yêu cầu: Cấp 2, kinh nghiệm trên 1 năm.
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 11/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017

‘Liên hệ: 0988004490