Đơn hàng TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Đơn hàng TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

 • Công việc: GIÁM SÁT THI CÔNG
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hiroshima
 • Tuổi: 22-35
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG TRỞ LÊN
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 200.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn