Đơn hàng Sơn xây dựng

Đơn hàng Sơn xây dựng

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

 • Công việc: Sơn xây dựng và các công việc liên quan
 • Thời hạn hợp đồng 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSaka
 • Tuổi: 19-32
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi: phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày – từ thứ 2 đến thứ 7
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 162.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2019
 • Dự kiến thi tuyển 3/2019
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2019

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn