ĐƠN HÀNG SƠN GỖ

ĐƠN HÀNG SƠN GỖ

CẦN TUYỂN 18 NAM
LƯƠNG CB 14,5 man = 29 triệu.
Địa điểm làm việc: CHIBA
Độ tuổi: 20 — 30 Tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp C3,
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 5/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017

‘Liên hệ: 0988004490