Đơn hàng NAM Chế biến thực phẩm phụ trợ

Đơn hàng NAM Chế biến thực phẩm phụ trợ

 • Công việc: Chế biến thực phẩm phụ trợ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hyogoken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 147.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 12/2017
 • Dự kiến thi tuyển 12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 6&7/2018

Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn