ĐƠN HÀNG IN ẤN

ĐƠN HÀNG IN ẤN

CẦN 12 NAM
LƯƠNG CB 13,6 man = 27,2 triệu.
Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
Độ tuổi: 22-28 Tuổi
Yêu cầu: Cấp 3
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 14/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017

‘Liên hệ: 0988004490