ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

CẦN 09 NAM
LƯƠNG CB 13,3 man = 26,6 triệu.
Địa điểm làm việc: SAGA
Độ tuổi: 18-30 -25 Tuổi
Yêu cầu: Sức khoẻ tốt.
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 12/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017

‘Liên hệ: 0988004490