ĐƠN HÀNG GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU ĐÁ

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU ĐÁ

CẦN 06 NAM 03 NỮ
LƯƠNG CB 13 man = 26 triệu.
Địa điểm làm việc: GIFU
Độ tuổi: 18-33 Tuổi
Yêu cầu: Cấp 3
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 10/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 09/2017

‘Liên hệ: 0988004490