ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP

ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP

CẦN 20 NAM VÀ 40 NỮ
LƯƠNG CB 12,5 man = 25 triệu.
Địa điểm làm việc: IBARAKI
Độ tuổi: 18 — 30 Tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp C3,
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 10/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 09/2017

‘Liên hệ: 0988004490