ĐƠN HÀNG ĐỊNH HÌNH NHỰA

ĐƠN HÀNG ĐỊNH HÌNH NHỰA

CẦN 10 NAM
LƯƠNG CB 13,8 man = 27,6 triệu.
Địa điểm làm việc: OSAKA
Độ tuổi: 22-25 Tuổi
Yêu cầu: Cấp 3
Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
Dự kiến thi tuyển : 18/5/2017
Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017

‘Liên hệ: 0988004490