Đơn hàng Chế biến thủy sản phi gia nhiệt

Đơn hàng Chế biến thủy sản phi gia nhiệt

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

 • Công việc: chế biến thực phẩm đông lạnh
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Iwate Ken
 • Tuổi: 18-25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 127.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Emailhongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn