Đơn hàng Chế biến thịt bò, thịt lợn

Đơn hàng Chế biến thịt bò, thịt lợn
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Gia công xử lý thịt bò, thịt lợn
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Kagoshima Ken
• Tuổi: 18-30
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 125.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 2/2018
• Dự kiến thi tuyển 3/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
• Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn