5 thắc mắc về Xuất khẩu Lao động Nhật Bản

5 thắc mắc về Xuất khẩu Lao động Nhật Bản

Thông tin về xuất khẩu lao động Nhật Bản
Hiện nay phong trào xuất khẩu lao động rất rầm rộ. Các công ty môi giới mở ra khắp nơi. Mình có ý định tham gia nhưng thông tin không rõ ràng.

Nhờ mọi người tư vấn giúp mình một số thông tin sau:

5 thắc mắc về Xuất khẩu Lao động Nhật Bản

 

1. Tiền lo thủ tục đi Nhật Bản bình quân bao nhiêu, được chi cho những khoản nào?

2. Năm 2015 còn yêu cầu đặt cọc để chống trốn việc, bỏ việc?

3. Số tiền bình quân người lao động kiếm được sau 3 năm là bao nhiêu? Mình nhớ một trường nghề của Hà Nội thông báo người lao động sẽ có được gần 900 triệu sau khi về nước. Nếu chi phí đi xuất khẩu lao động là 200 triệu thì số tiền người lao động có được thật tuyệt vời.

4. Người lao động có được công ty đào tạo nghề, ngoại ngữ miễn phí hay phải chi học phí bao nhiêu?

5. Mình thuộc dạng không biết tiếng Nhật vậy có thể tìm đến địa chỉ nào để học tiếng chất lượng? Xin cảm ơn.

Liên hệ: 0988004490

Email: hongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/