12.350 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015

12.350 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015 là 12.350 lao động (4.117 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.717 lao động (1.501 lao động nữ), Nhật Bản: 3.407 lao động (1.397 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.071 lao động (111 lao động nữ), Malaysia: 1.045 lao động (828 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 202 lao động (198 lao động nữ), Macao: 85 lao động (82 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.523 lao động (21.059 lao động nữ) đạt 72,13% kế hoạch năm 2015 và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO )

Liên tục tuyển xuất khẩu lao động du học

Liên hệ: 0988004490

Email: hongliendt0044@gmail.com

http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/

http://www.laodongxuatkhau.info/

Đa ch: Km10 – Quốc lộ 1A – Ngọc Hồi – Hà Nội (Số 199 Ngọc Hồi – Cách bến xe Nước Ngầm khoảng 1Km về phía Nam)